ZEMİN KAPLAMALARI

ISONEM ASPHALT PAINT

ISONEM BETON PAINT

ISONEM EP GROUT MORTAR

ISONEM EP PRIMER

ISONEM FLOOR 2K

ISONEM FLOOR PAINT

ISONEM LIQUID GLASS

ISONEM PU FLOOR

ISONEM SELF LEVELLING 3K

SONEM SS SOIL HARDENER